Nord universitet tilbyr nettstudier i identifikasjon av fugler på utseende og lyd. For norske statsborgere har vi to ulike studieprogram som gir studiepoeng og formell kompetanse i arsbestemmelse av fugler: Norge (fuglers utseende og lyd), og tilsvarende for fugler i Vest-Palearktis. Det finnes treningsoppgaver på nett, samt en online fuglebok som er til god hjelp for å øve til eksamen. Du har flere muligheter til å plukke ut de artene du vil trene ekstra mye på.

Våre eksamener gir deg kompetanse til å utføre diverse arbeid som fugletaksering og overvåking.

Benytt lenkene for å finne informasjonen du leter etter

Informasjon

Pensum

Opptak og oppmelding

Vurdering og sensur