Her finner du informasjon om netteksamen

Det finnes to ulike studieprogram med totalt fire ulike emner du kan avlegge eksamen i hos oss:

StudieprogramEmnekodeEmneStudiepoeng
Fuglekjennskap Norge*BID1003Fuglers utseende Norge15
BID1004Fuglers lyder Norge15
BirdID Vest-PalearktisBID2001Fuglers utseende Vest-Palearktis15
BID2002Fuglers lyder Vest-Palearktis15
*Fuglekjennskap Norge er kun tilgjengelig for norske statsborgere, eller personer bosatt i Norge og som har et norsk personnummer. Dersom du er utenlandsk og leter etter vårt utenlandske kurs på nasjonalt nivå, bytt til engelsk språk på denne siden.

FUGLEKJENNSKAP NORGE

Fuglekjennskap Norge har to emner med hjemmeeksamen på nett. Det er litt ulikt pensum for lyd (ca. 150 arter) – og bildeeksamen (ca. 220 arter). Artene skal kjennes igjen uavhengig av alder, årstid og kjønn. I tillegg til bilde- og lydoppgavene er det 30 teorioppgaver ved hver eksamen. Les mer om dette lenger ned på siden.

BIRDID VEST-PALEARKTIS

BirdID Vest-Palearktis har to emner med hjemmeeksamen på nett. Det er litt ulikt pensum for lyd (ca. 310 arter) – og bildeeksamen (ca 480 arter), og pensumområde inneholder hele Europa, deler av vest-Asia og nord-Afrika. BirdIDs’ fuglebok dekker enda ikke alle artene i Vest-Palearktis’ pensum, så vi anbefaler at supplerende litteratur som f.eks. Gyldendals Store Fugleguide benyttes i tillegg til vår fugleguide. Alle artene finnes i treningsoppgavene under Quiz. Artene skal kjennes igjen uavhengig av alder, årstid og kjønn. På eksamen i Vest-Palearktis er det ikke teorioppgaver i tillegg.

ARBEIDSKRAV

Slik som hos de fleste andre studier er det også hos oss et arbeidskrav (på lik linje med semesteroppgaver etc.) før man kan avlegge endelig eksamen.

For alle fire emner er det et eget arbeidskrav. Arbeidskravet er å bestå 10 “prøveeksamener” før man kan gå opp til selve eksamen. Man har så mange forsøk man ønsker på å bestå arbeidskravet, og man må ikke bestå dem etter hverandre. Man vil få tilgang til å starte med arbeidskravet først når man er tatt opp som student og har betalt avgiftene, og hvis man starter med treningsoppgaver i eksamensmodus før man er tatt opp som student vil de ikke telle som et godkjent arbeidskrav.

Hvis du vil ta eksamen på nytt etter å ha strøket eller for å forbedre karakteren, må du også ta arbeidskravet på nytt.

EKSAMEN

Når du er tatt opp som student, fått informasjon på epost, betalt avgiftene og fått mail med godkjennelse, kan du begynne med arbeidskravet. Sannsynligvis har du allerede øvd mye i treningsoppgavene på nett, og arbeidskravet fungerer omtrent på samme måte. Velg eksamensmodus, og bestå 10 sett med oppgaver (minst 40% score). Du kan følge med på utviklingen din på Min Side.

Når du består din tiende runde med eksamensmodus, får du automatisk tilgang til formell eksamen. Tilgangen varer i 10 dager, og eksamen må avlegges innen dette tidsrommet. På denne måten kan du selv regulere når du ønsker å aktivere eksamen, ved å evt. vente med å gjennomføre den tiende runden i arbeidskravet.

Formell eksamen fungerer på samme måte som eksamensmodus i Quiz’en.
Du får minuspoeng ved feil svar! Det kan være lurt å svare “vet ikke” om du ikke er sikker på riktig svar.

Bildeeksamen
Du må skrive inn navn på art med fritekst og får ingen alternativer å velge mellom. Både latinske navn og valgt språk kan brukes i samme eksamen/quiz. Det er 60 spørsmål for hver eksamen, og du har 30 sekunder for hver oppgave. Etter bilde-oppgavene får du 15 minutter pause, og deretter kommer 30 teorioppgaver.

Lydeksamen
Du svarer ved å velge blant alternativene. Det er 60 spørsmål for hver eksamen, og du har 40 sekunder for hver oppgave. Etter lyd-oppgavene får du 15 minutter pause, og deretter kommer 30 teorioppgaver.

Teoridelen

Lyd- og bildeeksamen for Norge  (BID1003 og BID1004) vil i tillegg til de 60 oppgavene med bilde- eller lydidentifikasjon inneholde 30 teorioppgaver hver. Teoridelen består av korte teorispørsmål om artsbestemmelse ut fra henholdsvis fuglers utseende og lyder, samt noe sentral økologi som har betydning for artsbestemmelsen. Alle teorioppgaver må besvares med fritekst. Du har 30 sekunder på hver oppgave, og spørsmålene er korte og krever korte svar.  Det er ikke meningen at du skal utbrodere i det lange og vide, men kort og konkret svare på oppgaven. Vær oppmerksom på at når tiden er ute for ett spørsmål, hopper den automatisk til det neste. Det skjer litt raskt, noe vi skal forbedre i den nye utgaven av nettsiden vi jobber med for øyeblikket. Teoridelen kan for noen oppleves som stressende, men det er viktig å tenke enkelt og konsist. Når eksamen rettes tas det innen rimelighetens grenser hensyn til at tiden er knapp, og at man fort kan få skrivefeil eller ikke rekke å skrive ferdig en setning. Plagiat godtas ikke under noen omstendigheter. 

 

Bilde-eksamen (BID1003) har en egen teoridel, og lyd-eksamen (BID1004) har en egen teoridel. BID1003 og BID1004 er to uavhengige emner.

Teoridelen er et nytt tilskudd til studietilbudet vårt, og det vil være prøving og feiling mtp. opplegget. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra brukere ang. forbedringspotensiale.

Her finner du eksempler på teorioppgaver

 

Eksempel på hvordan svar bør skrives og vurdering av svar på
teoridelen:

Hvis oppgaven er å oppgi to kjennetegn som skiller for eksempel låvesvale og tårnseiler i hekkedrakt i flukt, og du svarer ‘farger og fasong’ får du 0 poeng. Svarer du ‘låvesvale har hvit buk og lange stjertspyd’ får du 2 poeng. Altså er det underforstått at de kjennetegn du oppgir utgjør en forskjell som den andre arten ikke har. Svar kort og konkret, og husk at størrelse er ofte et dårlig artskjennetegn på forholdsvis like arter, og at vi kun spør etter artene i Norge.

Hvis oppgaven er å skrive opp hvilke to av fire arter som har en bestemt egenskap, så får du 1 poeng hvis du skriver opp en art og den er riktig, og 2 poeng hvis du oppgir to riktige arter. Skriver du en riktig art og en feil art får du 0 poeng.

Skal du nevne to arter som har en bestemt egenskap, får 1 eller 2 poeng hvis du skriver en eller to riktige arter. Hvis du nevner en tredje art som også er riktig, får du fortsatt 2 poeng. Hvis den tredje arten derimot er feil, får du bare 1 poeng. Skriver du fire arter, hvorav to er riktig og to er feil, får du 0 poeng. Tolkes som gardering.

Angående pensum på teoridelen

Meningen med teorispørsmål på eksamen er å teste studentenes breddekunnskap om fugleidentifiasjon, og hvordan spesiell atferd og observasjonssted og tid er til hjelp i artsbestemmelsen.


Oppgavene er laget ut fra beskrivelsesteksten ved hver art i BirdID’s fugleguide og Gyldendals Store Fugleguide, både bilde og lyd. I tillegg vil spørsmål bli stilt ut fra kjennetegn og artsbestemmelse på alle pensumartene, som man lærer ved å enten gjøre treningsoppgavene våre på nett og/eller å se på fugler ute i naturen. Det er dermed ikke et like konkret pensum som mange studenter er vant til fra andre studier, ettersom fuglekjennskap baserer seg mye på å se på fugler ute i felt.


På lyd-eksamen er det først og fremst sangen til en fugleart som er pensum.

Eksempel:
for spørsmål som “nevn arter som liker å synge mens de sitter i skjul”, vil det si at fuglen sitter i skjul kunne være en egenskap som er med på å artsbestemme.  Spørsmålene er knyttet til identifikasjon av arter, forveksling mellom like arter, kjennetegn, både på lyd og utseende. For eksempel kan det være nyttig å tilegne seg kunnskap om i hvilke naturtyper man kan observere/høre ulike arter, og også draktforandringer på ulike årstider. Bruk fuglebøkene godt, så er teoridelen overkommelig. Det vil også være svært nyttig å bruke tid ute på egen hånd for å observere fugler.

Teoridelen teller ca. halvparten av hele eksamen, og kan gi maksimalt 60 poeng. Hvert spørsmål gir enten 0, 1 eller 2 poeng. Man må bestå både bilde/lyd-delen og teoridelen for å bestå hele eksamen. Det er ikke mulig å få mindre enn 0 poeng på hver oppgave, men svaret kan være slik at det gis minuspoeng hvis mange arter nevnes og noen av dem er feil i teoridelen (se eksempler på karaktersetting over).

Frist for å avlegge eksamen

Fristen for å avlegge eksamen er for vårsemesteret 1. juni, og høstsemesteret 1. desember.
Oppmeldingsfristen er 1. mai for vårsemesteret  og 1. november for høstsemesteret.

Antall forsøk på eksamen
Du har 3 forsøk på
eksamen i hvert emne, og du må vente minst 3 måneder mellom hvert forsøk. Hvis du fullfører arbeidskravet, men lar være å avlegge eksamen innen tidsfristen, teller dette som ett eksamensforsøk! Hvis du lar være å fullføre arbeidskravet, vil det ikke telle som ett eksamensforsøk.

Vi fraråder at du tar eksamen på en enhet uten fysisk tastatur! For iOS er det ytterligere tekniske problemer forbundet med lyd. Test nettsiden med eksamensmodus på din enhet først.