Her finner du informasjon om netteksamen

Det finnes to ulike studieprogram med totalt fire ulike emner du kan avlegge eksamen i hos oss:

StudieprogramEmnekodeEmneStudiepoeng
Fuglekjennskap Norge*BID1003Fuglers utseende Norge15
BID1004Fuglers lyder Norge15
BirdID Vest-PalearktisBID2001Fuglers utseende Vest-Palearktis15
BID2002Fuglers lyder Vest-Palearktis15

*Fuglekjennskap Norge er kun tilgjengelig for norske statsborgere, eller personer bosatt i Norge og som har et norsk personnummer

FUGLEKJENNSKAP NORGE

Fuglekjennskap Norge har to emner med hjemmeeksamen på nett. Det er litt ulikt pensum for lyd (ca. 150 arter) – og bildeeksamen (ca. 220 arter). Artene skal kjennes igjen uavhengig av alder, årstid og kjønn.

BIRDID VEST-PALEARKTIS

BirdID Vest-Palearktis har to emner med hjemmeeksamen på nett. Det er litt ulikt pensum for lyd (ca. 310 arter) – og bildeeksamen (ca 480 arter), og pensumområde inneholder hele Europa, deler av vest-Asia og nord-Afrika. BirdIDs’ fuglebok dekker enda ikke alle artene i Vest-Palearktis’ pensum, og vi anbefaler at supplerende litteratur som f.eks. Gyldendals Store Fugleguide benyttes i tillegg til vår fugleguide. Alle artene finnes i treningsoppgavene under Quiz. Artene skal kjennes igjen uavhengig av alder, årstid og kjønn.

ARBEIDSKRAV

Slik som hos de fleste andre studier er det også hos oss et arbeidskrav (på lik linje med semesteroppgaver etc.) før man kan avlegge endelig eksamen.

For alle fire emner er det et eget arbeidskrav. Arbeidskravet er å bestå 10 “prøveeksamener” før man kan gå opp til selve eksamen. Man har så mange forsøk man ønsker på å bestå arbeidskravet. Man vil få tilgang til å starte med arbeidskravet når man er tatt opp som student, og hvis man starter med treningsoppgaver i eksamensmodus før man er tatt opp som student vil de ikke telle som et godkjent arbeidskrav.

Hvis du vil ta eksamen på nytt etter å ha strøket eller for å forbedre karakteren, må du også ta arbeidskravet på nytt.

EKSAMEN

Når du er godkjent som student, fått informasjon på epost og betalt avgiftene kan du begynne med arbeidskravet. Sannsynligvis har du allerede øvd mye i treningsoppgavene på nett, og arbeidskravet fungerer på omtrent samme måte. Velg eksamensmodus, og bestå 10 sett med oppgaver (minst 40% score). Du kan følge med på utviklingen din på Min Side.

Når du består din tiende runde med eksamensmodus, får du automatisk tilgang til formell eksamen. Tilgangen varer i 10 dager, og eksamen må avlegges innen dette tidsrommet. På denne måten kan du selv regulere når du ønsker å aktivere eksamen, ved å evt. vente med å gjennomføre den siste runden i arbeidskravet.

Formell eksamen fungerer på samme måte som eksamen.
Du får minuspoeng ved feil svar! Det kan være lurt å svare “vet ikke” om du ikke er sikker på riktig svar.

Frist for å avlegge eksamen

Fristen for å avlegge eksamen er for vårsemesteret 1. juni, og høstsemesteret 1. desember.
Oppmeldingsfristen er 1. mai for vårsemesteret  og 1. november for høstsemesteret.

Antall forsøk på eksamen
Du har 3 forsøk på eksamen i hvert emne, og du må vente minst 3 måneder mellom hvert forsøk. Hvis du fullfører arbeidskravet, men lar være å avlegge eksamen innen tidsfristen, teller dette som ett eksamensforsøk! Hvis du lar være å fullføre arbeidskravet, vil det ikke telle som ett eksamensforsøk.

Bildeeksamen
Du må skrive inn navn på art med fritekst og får ingen alternativer å velge mellom. Både latinske navn og valgt språk kan brukes i samme eksamen/quiz. Det er 60 spørsmål for hver eksamen, og du har 30 sekunder for hver oppgave.

Lydeksamen
Du svarer ved å velge blant alternativene. Det er 60 spørsmål for hver eksamen, og du har 40 sekunder for hver oppgave.

Teoridelen
Lyd- og bildeeksamen for Norge  (BID1003 og  BID1004) vil i tillegg til de 60 oppgavene med bilde- eller lydidentifikasjon inneholde 30 teorioppgaver gjeldende fra vår 2020. Teoridelen inneholder korte teorispørsmål om artsbestemmelse ut fra henholdsvis fuglers utseende og lyder hvor du må svare med fritekst. Du har 30 sekunder på hver oppgave, spørsmålene er korte og krever korte svar.  Det er ikke meningen at du skal utbrodere i det lange og vide, men kort og konkret svare på oppgaven. Det er 15 minutters pause mellom bilde/lyd-delen og teoridelen.

Eksempler på oppgaver som kan komme på bilde-eksamen

Nevn minst to vanlige fuglebrettarter
Nevn to gressender
Hvordan skiller man havørn juvenil og voksen kongeørn?
Hvor på fuglen sitter “stordekkerne”?
Hva kjennetegner falkene når man ser dem i flukt?

Eksempler på oppgaver som kan komme på lydeksamen:

Nevn minst to arter du kan forvente å høre i fjellbjørkeskog
Nevn to fugler som liker å sitte skjult når de synger
Hvordan skiller man bokfink og løvsanger på lyd? Minst to kjennetegn.
Nevn to arter som hermer andre arter i sin sang

Meningen med teorispørsmål på eksamen er å teste studentenes breddekunnskap om fugleidentifiasjon.
Eksempel: for spørsmål som “nevn arter som liker å synge mens de sitter i skjul”, vil det at fuglen sitter i skjul kunne være en egenskap som er med på å artsbestemme.  Spørsmålene er knyttet til identifikasjon av arter, forveksling mellom like arter, kjennetegn, både på lyd og utseende. For eksempel kan det være nyttig å tilegne seg kunnskap om i hvilke naturtyper man kan observere ulike arter, og også draktforandringer på ulike årstider.
Det skal være mulig å svare på spørsmålene med hjelp av Gyldendals Store Fugleguide, vår egen fuglebok på våre nettsider, i tillegg til lyd-eksemplene som presenteres for hver art på vår online fuglebok. I lyd-eksamen er det først og fremst sangen til en fugleart som er pensum. Bruk fuglebøkene godt, så er teoridelen overkommelig. Det vil også være svært nyttig å bruke tid ute på egen hånd for å observere fugler.

Man må bestå både bilde/lyd-delen og teoridelen for å bestå hele eksamen.

Vi fraråder at du tar eksamen på en enhet uten fysisk tastatur! For iOS er det ytterligere tekniske problemer forbundet med lyd. Test nettsiden med eksamensmodus på din enhet først.