Nord Universitet tilbyr Norges eneste studieprogram om identifikasjon av fugler!

Velkommen til Fuglekjennskap! Her kan du lære å identifisere fuglearter, enten ved hjelp av nettstudier eller ved å bli med oss ut i felt. I over ti år har vi utdannet mennesker fra hele Europa i gjenkjennelse av fugler i felt. Økt kompetanse innen fugl blir stadig viktigere i økologiske sammenhenger, med økende klimaendringer og press på naturen. Derfor er det viktig å styrke interessen for fugl, som er ett av hovedformålene med dette studietilbudet.

  • Fuglebok på nett med over 300 arter som kontinuerlig utvides
  • Treningsoppgaver på nett med egendefinerte områder, grupper og vanskelighetsgrad
  • Netteksamen som gir formell kompetanse
  • Feltkurs av høy kvalitet til ulike destinasjoner både i Norge og Vest-Palearktis