Nord Universitet tilbyr Norges eneste studieprogram om identifikasjon av fugler!

Velkommen til Fuglekjennskap! Her kan du lære å identifisere fuglearter, enten ved hjelp av nettstudier eller ved å bli med oss ut i felt. I over ti år har vi utdannet mennesker fra hele Europa i gjenkjennelse av fugler i felt. Økt kompetanse innen fugl blir stadig viktigere i økologiske sammenhenger, med økende klimaendringer og press på naturen. Derfor er det viktig å styrke interessen for fugl, som er ett av hovedformålene med dette studietilbudet.