Hva skjer når du er ferdig med eksamen?

Vi har tre ukers sensurfrist på alle eksamener, bestående av vanlige arbeidsdager. Sensur blir automatisk registrert i StudentWeb, og rapport går til Lånekassen når eksamen er bestått. Vi produserer ingen ytterligere skriv med bekreftelser til Lånekassen, all nødvendig informasjon går via StudentWeb. Alle spørsmål om angår Lånekassen må rettes til dem.

Det blir ikke sendt ut karakterutskrift automatisk, men du kan enkelt laste ned eller bestille dette elektronisk via studentweb.

Eksamensbesvarelsen rettes manuelt av en sensor. Karakterene gis etter en skala fra A – F. For å bestå må du ha minimum 24 poeng i begge eksamener for Norge, eller minimum 19 (lyd) – 24 (bilde) poeng i VP-eksamen.

For Norge-eksamen må du i tillegg bestå teori-delen (les: Informasjon om eksamen), som vurderes slik:
Du får 0, 1 eller 2 poeng for hvert spørsmål avhengig av hvor godt svaret er, dvs. maksimalt 60 poeng på de 30 spørsmålene, og du trenger minst 24 poeng for å bestå. Karakteren på teorioppgavene inngår i totalkarakteren.

Det er ingen teori-del på VP-eksamen. Merk at karaktertabellen er veiledende. Ingen andre enn du vil få informasjon om ditt resultat. I Norge er våre eksamener godkjent som en del av gradsoppbygging både for Bachelorgrad og i relevant Mastergrad ved universitet og høgskoler.

VEILEDENDE KARAKTERTABELL

Fuglekjennskap NorgeBildeLyd
A5656
B4848
C4040
D3232
E2424
F<24<24
Emner på 1000-nivåBildeLydEmner på 2000-nivåBildeLyd
A5656A5655
B4848B4846
C4040C4037
D3232D3228
E2424E2419
F<24<24F<24<19

Vi fraråder at du tar eksamen på en enhet uten fysisk tastatur! For iOS er det ytterligere tekniske problemer forbundet med lyd. Test nettsiden med eksamensmodus på din enhet først.