Fuglekjennskap er et samlingsbasert feltstudium hvor du vil lære å artsbestemme fugler på utseende og lyd. Feltstudiet består av fem samlinger, hvorav de fire første er i Norge og den femte i Spania. Nytt kull starter i april hvert år, og avsluttes i mars/april året etter.

Feltstudiet er et deltidsstudium som løper over et helt år, med fem samlinger. Du velger selv hvor mange samlinger du vil delta på, og om du vil avlegge eksamen før, under eller etter feltkurset. Eksamen består av emnene Fuglers lyder Norge og Fuglers utseende Norge, og er uavhengige av feltkurset. Du kan altså velge å bare delta på feltkurset, eller kombinere det med netteksamen. Dersom du kun ønsker netteksamen, klikk her.

Datoer for samlingene finner du under “informasjon om samlingene”.

Studiet kvalifiserer for ulike takseringsoppdrag på fugl, og vil være nyttig for enhver guide innenfor naturbasert reiseliv, for lærere i skoleverket, jegere, og for alle som ønsker å jobbe som naturoppsyn eller ha registreringsoppgaver for etater som Miljødirektoratet, NINA, NOF, Fylkesmenn og kommuner, og ikke minst være til stor personlig berikelse for alle som er ute i naturen og har lyst til å kjenne våre bevingede venner.

Alle fugler vil bestemmes på utseende og lyder (først og fremst sang), og det vil bli lagt vekt på læring av de enkelte artenes feltkjennetegn, forklare hvorfor vi har med en bestemt art å gjøre og forskjellene til andre lignende arter. Litt undervisning vil bli lagt innendørs, spesielt hvis vi har dårlig vær. Tema inne eller ute er ellers artsbestemmelse av vanskelige grupper, bestandstrender i Norge og andre land, takseringsmetodikk, fuglers fysiologi, naturtyper etc. Det vil bli brukt forelesere og feltpersonell blant den ypperste fagekspertise i Midt-Norge og fra andre deler av landet.

Når du er tatt opp som student, må du betale 2000 kr for fellesutgifter under de fire første samlingene. Beløpet brukes til transport under samlingene i Norge, og refunderes ikke dersom du ikke møter opp på samlingene. Når du har betalt får du plass på studiet. Kostnadene for overnattingene kommer i tillegg.

Semester- og kopinoravgift betales første semester, og deretter de semester du avlegger eksamen. Hvis du allerede har betalt semesteravgift ved en annen institusjon for det gjeldende semester, slipper du å betale semesteravgift hos oss. Du må likevel betale kopinoravgift. Gjelder dette deg, må du sende kvittering for betalt semesteravgift  til birdid@nord.no.

Kostnadene ved Spaniaturen holdes så lave som mulig. For turen i april 2022 betalte studentene kr 4200 for dobbeltrom og 4600 for enkeltrom. Denne summen dekker all overnatting, leiebil, bensin og bompenger. Flybilletter kjøper hver enkelt student selv.

Vi anbefaler at du avlegger eksamen, både for å få studiepoeng og bevis for din kompetanse, i tillegg til maksimal utnyttelse av studiet. 

Som student er du ikke forsikret via Nord universitet. Skal du ha en fullgod dekning hvis du eller ditt feltutstyr blir utsatt for skade eller stjålet, må du tegne egne private forsikringer