Vi starter i april med forholdsvis få arter tilstede. Det vil gjøre det lettere for de som starter på studiet uten særlig forkunnskaper, og er spesielt viktig for å lære fuglesang godt. Så blir det to samlinger til utover våren med stadig flere arter tilstede, en høstsamling med stor vekt på arktiske vadere og andre fugler på trekk samt ender i eklipsdrakt. Siste samling er i Spania der vi blir kjent med mange arter som kan observeres i Norge, men som vi ikke får mengdetrening på i de fire første samlingene.

På de fire første samlingene besøker vi et stort mangfold av naturtyper, både i Midt-Norge, Sverige og Innlandet. Vi bruker privatbiler for å komme oss rundt, og selv om dagene er lange er det rom for både matpauser og toalettbesøk på veien. Nesten all undervisning foregår utendørs.

Datoer for samlingene i 2024:

Samling 1: 18-21 april
Samling 2: 10-14 mai
Samling 3: 30 mai – 4 juni
Samling 4: 29 aug – 1 sept
Samling 5: mars-april 2025Første samling i april: Trondheimsfjorden, ferskvann og skog

Våren og fugletrekket er i gang, og denne samlingen vil foregå langs kysten i lavlandet med mest fokus på vannfugl. Vi besøker flere gode fjæreområder i Levanger og Verdal, og kjører også ut til Frosta og Tautra. I tillegg vil det bli fokus på fuglesang i ulike skogtyper, og ulike ferskvann. Alle arter vi ser og hører blir grundig behandlet.

Andre samling i mai: Trøndelag og Sverige

Vi fortsette med vannfugl ved Trondheimsfjordens våtmarkssystem, besøker ulike ferskvann og skogområder. Det vil bli mye fokus på fuglesang også på denne samlinga, og gradvis litt mindre fokus på arter studentene kan godt. Samlinga inkluderer en tur på svensk side med flotte fjellområder og fuglerike våtmarker. 

Tredje samling i juni: Innlandet

Vi starter i Levanger-Verdal, og drar på dag 2 til Innlandet (Hedmark og Oppland) hvor vi blir kjent med nye arter som har kommet sørfra, og noen sørlige arter vi ikke har mye av i Midt-Norge. I Hedmark og Oppland vil vi også ha med lokalkjente og oppdaterte guider på spennende arter her. Også denne gang besøkes mange ulike naturtyper, det blir mye fokus på fuglesang med viktig repetisjon. 

Fjerde samling i august: Ørlandet med Grandefjæra

Ørlandet ligger på Fosenhalvøya i Trøndelag, og har store tidevannssoner og jordbrukslandskap. Viktig trekklokalitetet, særlig mange arter med vadefugler og annen vannfugl, samt spurvefugler og rovfugler på trekk. Hvis været tillater det vil vi også delta på ringmerking!

Femte samling i mars året etter: Spania, Andalucia

Fuglekjennskap avslutter med en legendarisk reise til Spania, hvor vi vil utforske mange ulike områder i den sørlige delen av landet. Vi starter og avslutter turen i Malaga, og vil kjøre langs kysten til Tarifa (nært Gibraltar), vestover til Donana (sør for Sevilla, kanskje Europas viktigste våtmarksområde), og returen går innover i landet til fjellandsbyen Ronda og så tilbake til Malaga. På denne turen vil du treffe på fantastiske arter og antall du kanskje aldri har drømt om at du skulle få se, med enkeltarter som er verd turen alene. Det er for eksempel bare fantastisk å stå på sørspissen av Spania og ønske velkommen store mengder med fugl som kommer over Gibraltarstredet, som flere individ rovfugler på en dag enn du kanskje har sett i hele ditt liv tidligere. 

Det er ikke mer å spekulere på: meld deg på Fuglekjennskap!