Hva må du gjøre for å bli feltstudent hos oss?

For å søke feltstudiet, må du ha en aktiv konto på www.birdid.no (logg inn). Opptaket skjer lokalt, så du må melde deg opp til studiet på Min side. Du må melde deg opp til eksamen separat fra oppmeldingen til feltkurset. Se netteksamen.

Du må oppfylle en av de to kriteriene under for å bli tatt opp som student. Merk at du ikke kan søke på basis av realkompetanse dersom du
også har studiekompetanse.

  • Generell studiekompetanse (eksamen fra videregående skole)
  • Realkompetanse  (du må være minst 25 år i opptaksåret og ha 5 års yrkespraksis).

For noen søknader vil elektronisk vitnemål være tilgjengelig for oss ved registrering. Hvis du ikke har vært registrert søker i Samordna Opptak tidligere, må du sende skriftlig dokumentasjon med ett av de to kravene scannet i pdf- format til opptak@nord.no. Merk med “Fuglekjennskap samlingsbasert”.

eller pr post til: 

BirdID
Nord universitet avdeling Levanger
Opptakskontoret
PB 93
N-7601 Levanger

Tidspunkt for din søknad til feltstudiet legges til grunn ved opptak, og opptaket skjer 2. november året før samlingene som starter i april året etter. Du vil få brev om resultatet av opptaket i løpet av November, hvor du må takke JA eller NEI til plassen. På grunn av venteliste og at noen takker NEI til plassen sin, vil det utover vinteren være flere runder med opptak, helt til vi har fylt opp alle plassene på kurset. Får du ikke plass, blir du automatisk tilbudt plass året etter.

Søknadsfrist er 1. November hvert år