Den beste måten å lære om fugler på er å gå ut og se dem!

Kunne du tenke deg å reise på tur til nye plasser for å se fuglearter du ikke har sett før? Har du lyst til å bli kjent med fuglenes vårsang eller deres annerledes farger om høsten? Med hjelp fra våre dyktige guider og lærere kan du studere fugler i felt i vakre omgivelser både i Norge, Spania, Marokko og Bulgaria – til en veldig lav pris. Feltkursene våre vil kunne bidra med personlig berikelse og gode naturopplevelser, i tillegg til å øke din kompetanse som fuglekjenner og feltarbeider. Feltkursene sammen med online quiz og netteksamen er sentrale elementer i effektiv læring om artsbestemmelse av fugl.

Vi tilbyr to ulike studieprogram med feltkurs:

Fuglekjennskap Norge er et samlingsbasert deltidsstudium som går over ett år med 5 samlinger. De to fagene BID1001 fuglers utseende Norge 15 STP og BID1002 fuglers lyder Norge 15 STP er inkludert i studieprogrammet, og du velger selv om du avlegger eksamen før, under eller etter feltkurset. Du kan velge å være med på så mange samlinger som du selv ønsker. Alle samlinger er i Norge, med unntak av den siste som er i Spania. Undervisningen på alle samlinger foregår på norsk. Det er også mulig å kun ta emnene i dette studieprogrammet uten å være med på feltkurset.

BirdID Vest-Palearktis er et feltkurs består av tre ulike destinasjoner: Marokko, Bulgaria og Finnmark. Studiet er åpent for både norske og utenlandske statsborgere, og undervisningen foregår på engelsk. Du må ha bestått eksamen i BID2001 Fuglers utseende Vest-Palearktisk 15 STP og BID2002 Fuglers lyder Vest-Palearktis 15 STP før du kan delta på feltekskursjonene. Du velger selv hvor mange av destinasjonene du vil være med på.

Siden feltkurset er  et studietilbud på Nord universitet, er kostnadene lave.