Bli med oss på en unik og lærerik reise til vakre Bulgaria og den sørøsteuropeiske villmarken! Over fjell og daler, skog og våtmarksområder utforsker vi et av Europas mest fuglerike områder

April/Mai hvert år, så lenge det er nok påmeldte

Turen starter og avsluttes i Sofia, og undervisningen er på engelsk. Vi kjører først til fjellene rundt Trigrad og Rhodope. Dette er et nydelig landskap med klipper, elver og jordbrukslandskap. Vi vil se mange arter som gåsegribb og åtselgribb, svartkondor og keiserørn hvis vi er heldige. Dessuten er det sjanser på å se murkryper, klippespettmeis, rosen- og hvitpannevarsler, pirol, isabellasteinskvett, balkanmeis, olivensanger, den vakre blåtrosten og mange flere.

Videre reiser vi til Bourgas, et flatt område nært Svartehavet. Landskapet har mange små innsjøer, bl.a. til saltproduksjon, og er karakterisert som et av Europas mest fuglerike områder. Vi forventer å se arter som hvitpelikan, dvergskarv og rustand, sammen med mange andre ender og vadefugler. Vi forventer også å se blåråke og balkanfluesnapper.

Deretter fortsetter vi langs Svartehavets kyst til områdene nær den rumenske grensen. Her finner vi innsjøer og steppelandskap med stor artsdiversitet. Blandt de tallrike våtmarksartene vi vil se, er det verdt å nevne blant annet krøllpelikan, dvergrørdrum og bronseibis. Vi håper også å finne balkanhauk, aftenfalk, kaspimåke, bleksanger, middelhavssteinskvett, svartstrupesteinskvett og flere ulike lerker. Åkersanger står høyt på ønskelista.

Total kostnad for hele turen – uten flybilletter og lunsj – er 350 Euro / ca. 3800 NOK per person. Du betaler dette før turen. Prisen inkluderer hotell (2-3 personer per rom, 100 Euro i tillegg for enkeltrom), frokost og middag alle dager og transport i minibuss (ca 2000 km totalt).  Du betaler selv for flybilletter og lunsj. Vi stopper på matbutikker eller restauranter underveis. 
Lærere og guider betales av Nord universitet.

Feltkurset er åpent for alle nasjonaliteter, og vi krever kun at du har avlagt begge eksamener i Vest-Palearktiske fugler før du kan bli med. Du søker på Min Side. Studentene tas opp på bakgrunn av søkedato. Det er ingen frist for påmelding, men vi går gjennom søkelista 15. november. Så tar vi kontakt med alle som har søkt, og bestemmer om det blir tur og hvem som blir med rundt 1. desember.

Andre ressurser