Datoer for feltkurset Fuglekjennskap Norge med oppstart i April 2021 er nå klare. Husk at det fremdeles er usikkerhet knyttet til Covid-19, og vi har et forbehold om at turene kan bli avlyst.

  1. samling 15. – 18. april 2021
  2. samling 5. – 9. mai 2021
  3. samling 29. mai – 3. juni 2021
  4. samling 27. – 29. august 2021
  5. samling i Spania, avventes mtp. Covid-19

Du kan lese mer om studietilbudet Fuglekjennskap Norge her:

Details

When

15.04.21 00:00

Organizer

Fuglekjennskap, Nord Universitet

Contact information

magne.husby@nord.no

Where

Levanger, Norway